Den učitelů

Dnes si připomínáme narození Jana Amose Komenského a 28. březen máme po léta spojen s označením Den učitelů. Vztah k dětem napovídá leccos o úrovni společnosti. Děti jsou nejvíce ovlivňovány situací a kvalitou rodiny a školy. Rodiče a učitelé nejvíce utvářejí mladého člověka. Dříve proto byli učitelé tím, co se dnes nazývá celebritami, lidmi váženými a uznávanými. Dnes sice všichni uznávají, že práce kantorů je náročná, že vyžaduje odbornost i pevné nervy.

1-j-behounek-orez2.jpg
  • Na dnešní den připadá Den učitelů, který je zároveň i dnem narození Jana Amose Komenského.
  • Řízení školství a systém financování jsou důležité, ale podstatná je každodenní práce konkrétních lidí.

Dnes si připomínáme narození Jana Amose Komenského a 28. březen máme po léta spojen s označením Den učitelů. Vztah k dětem napovídá leccos o úrovni společnosti. Děti jsou nejvíce ovlivňovány situací a kvalitou rodiny a školy. Rodiče a učitelé nejvíce utvářejí mladého člověka. Dříve proto byli učitelé tím, co se dnes nazývá celebritami, lidmi váženými a uznávanými. Dnes sice všichni uznávají, že práce kantorů je náročná, že vyžaduje odbornost i pevné nervy. A to vyjadřují často slovy „já bych to dělat nemohl, já bych je musel…“. Ale zároveň se k učitelům nechovají, jak by si zasloužili. Nejsou výjimkou výpady proti nim nebo i pohrdavá vyjádření od drzých žáků i od příliš suverénních agresívních rodičů. Je hlavně na samotných učitelích, jak se s tím vyrovnají, avšak společnost by jim měla vytvářet podmínky pro důstojné vykonávání jejich role.

Všechny vlády od listopadu 1989 (a ostatně i předtím) proklamovaly vzdělání a školství mezi svými hlavními prioritami, ale prakticky nic pro to nedělaly. Platy učitelů na všech stupních škol byly bídné, schopní mladí lidé odcházeli do lukrativnějších profesí nebo si hledali vylepšení svých příjmů v dalších souběžných brigádách a logicky se pak nemohli pořádně věnovat svému hlavnímu povolání. Velká část absolventů pedagogických fakult si hledala uplatnění jinde než ve školství. Teprve v poslední době – za pět minut dvanáct – to vypadá, že se situace opravdu může zlepšit. Ale i teď se stát spoléhá na to, že kraje budou dofinancovávat to, co je především úkolem státu. Zároveň stále není dáno jasné směřování systému školství, opakovaně se objevují nové často nedomyšlené koncepce vzdělávání, jež mnohdy jen přinášejí další administrativu a papírování pro učitele než nějaký skutečný přínos pro žáky samotné.

Na druhé straně řízení školství a systém financování jsou důležité, ale podstatná je každodenní práce, to zásadní je v konkrétních lidech a jejich přístupu. Všichni známe i dobré příklady spolupráce rodičů a školy. Přál bych si, aby vzájemná důvěra a úcta vytvářely pozitivní atmosféru v našich školách tak, aby se v nich učitelům dobře pracovalo, děti se dobře cítily a jejich výchova a vzdělávání byly na úrovni, jakou si země Komenského zaslouží.

Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina


 

Blogy