Dobrý život v Česku? Podle Petra Krčála je jednou ze záruk solidární systém s jasně danými pravidly

Udržitelnost důchodového systému. Budeme mít důchody i za 20 let? Budete podporovat jejich navyšování? Chci, a je to i cíl sociální demokracie, aby pracující dosáhli na spravedlivé a adekvátně vysoké důchody, za které by si mohli užívat zaslouženého odpočinku ve stáří. Proto také jedním z mých hlavních cílů, pokud dostanu příležitost prosazovat program sociální demokracie na MPSV, bude zajištění pravidelného a razantního navyšování důchodů. V důchodovém systému došlo k významným změnám za naší vlády, a to zejména v právní úpravě týkající se zvyšování důchodů.

petr-krcal-6.jpg
  • Tři otázky takříkajíc na tělo dostal kandidát ČSSD na ministra práce a sociálních věcí a krajský předseda ČSSD Petr Krčál.
  • Jeho priority jsou přitom již známé. Ví přesně, co chce dělat a jaké kroky je třeba učinit. 
  • To se týká i otázek na udržitelnost důchodového systému, vyplácení sociálních dávek či pomoc ve strukturálně postižených regionech. 

Udržitelnost důchodového systému. Budeme mít důchody i za 20 let? Budete podporovat jejich navyšování?

Chci, a je to i cíl sociální demokracie, aby pracující dosáhli na spravedlivé a adekvátně vysoké důchody, za které by si mohli užívat zaslouženého odpočinku ve stáří. Proto také jedním z mých hlavních cílů, pokud dostanu příležitost prosazovat program sociální demokracie na MPSV, bude zajištění pravidelného a razantního navyšování důchodů. V důchodovém systému došlo k významným změnám za naší vlády, a to zejména v právní úpravě týkající se zvyšování důchodů. Tyto změny byly schváleny již v červnu minulého roku. V současné době budeme usilovat o zvýšení základní výměry důchodů z 9 % na 10 %. Dále hodláme prosadit zvýšení důchodu o 1000 Kč při dosažení věku 85 let. Jsem přesvědčen, že finanční prostředky na důchody jsou zabezpečeny a že na důchody bude i za dvacet let.

Jak zajistit adresné vyplácení sociálních dávek, tak aby se dostaly těm, kteří je skutečně potřebují a kterým mohou pomoci?

V prvé řadě je třeba provést důslednou revizi dávek tak, aby platil opravdu solidární systém.  Potom můžeme určit, které sociální dávky se dají zredukovat tak, aby nebyly zneužívány nebo nadužívány. Bez tohoto koncepčního kroku hrozí, že se mnoho lidí propadne do chudoby. Nakonec poslední kroky v oblasti redukce dávek na bydlení, které narychlo prosazuje současná ministryně práce a sociálních věcí v demisi, jsou toho negativním příkladem.

Jakým způsobem se budete věnovat sociálním problémům ve strukturálně postižených regionech a co uděláte se sociálním bydlením?
Celý systém vyžaduje nejprve dořešit a schválit zákon o sociálním bydlení. Od toho se odvíjí další kroky, které jsou potřebné v oblasti bydlení, vzdělávání a dalších oblastech. Osobně chci zřídit pracovní skupinu, která bude mezi jednotlivými rezorty aktivně řešit problémy ve vyloučených lokalitách. A to tak, aby se tato problematika skutečně někam posunovala. Komise nebude sloužit k rozsáhlým debatám, ale především k řízení a prosazování konkrétních kroků, které mohou jednotlivé resorty dělat pro lidi v postižených regionech. Vzhledem k tomu, že například sociální bydlení v současné době řeší Ministerstvo pro místní rozvoj, navrhnu úzkou spolupráci s tímto rezortem a dále pak i se zdravotnictvím a školstvím. V neposlední řadě musíme sjednotit postup tak, aby sociální začleňování nebylo na několika resortech (MPSV, ÚV, MMR), ale pouze na jednom, kde se opravdu bude tato problematika řešit.

 

Blogy