Jiří Běhounek: Zábrana místnímu rozvoji aneb peníze v nedohlednu

  • Místopředseda ČSSD a poslanec zvolený za Kraj Vysočina Jiří Běhounek se ostře vyjádřil na adresu Ministerstva pro místní rozvoj. 
  • V žaludku mu leží rozdělení dotačních prostředků, ke kterým se je třeba proklikat. 
  • Klikačku totiž odnáší také české zdravotnictví

Je to stále dokola. Úředníci Ministerstva pro místní rozvoj jsou totiž nepoučitelní! Po likvidaci Regionálních rad, které hodnotily projekty v minulém programovacím období 2007–2013, jsme se přesunuli do oblasti IROP 2014 –2021. Komentovat jednotlivosti nemíním, ale zastavím se pouze o některých výzev, kde se opakují stále stejné nepochopitelné postupy. Nebo možná pochopitelné, budeme- li za tím hledat všechno jiné, než pokud možno spravedlivé dělení peněz. Přestože kraje řešily a odmítly způsoby rozdělování financí například na silnice II. a III. třídy přes „klikací“ aplikaci, kde rozhodovala rychlost, Ministerstvo pro místní rozvoj stejnou metodu použilo i při přihlašování projektů z výzev pro zdravotnictví. Je smutnou skutečností, že dosud není známo jak vlastně postup probíhal a zda IT automaty některých zájemců neměly výhodu. Je nesporné, že tímto způsobem nelze mluvit o „spravedlivém pokrytí“ potřeby zdravotnictví v celé ČR. Přestože většina projektů ze všech částí zdravotnického spektra je kvalitní (jedná se o špičkové přístrojové vybavení stěžejních oborů), tak to vypadá, že se na některé důležité zdravotnické oblasti zase nedostane ani koruna. To je smutná skutečnost, která mě vede k myšlenkám k čemu vlastně Ministerstvo pro místní rozvoj máme. Místo zkratky MMR by byla lepší ZMR –zábrana místnímu rozvoji. Ta by byla pravdivější a výstižnější.

 

Blogy