Kraj vyjednal peníze navíc na další kotlíky. Požádat bude možné ještě letos

Dalších téměř 24 miliónů korun získá Kraj Vysočina ještě do konce letošního roku na další výměny kotlů. „Už v únoru jsme ministerstvo životního prostředí oslovili s žádostí o navýšení dotace na výměnu kotlů v Kraji Vysočina, několikrát jsme svou žádost urgovali.

kraj-znak.jpg
  • Stálo to hodně práce, výsledek je však znát. Lidé si budou moci ještě letos zažádat o finanční podporu v případě kotlíkové dotace. 
  • Půjde o částku 24 milionů, která se váže na výměnu stávajících kotlů na tuhá paliva za kotel čistě na biomasu či tepelné čerpadlo.
  • Tím se otevírá druhá šance pro uchazeče, kteří neuspěli v minulé výzvě. 
  • Na přelomu února a března by mohla být vydána první rozhodnutí o poskytnutí dotace a uzavřeny smlouvy s žadateli.

Dalších téměř 24 miliónů korun získá Kraj Vysočina ještě do konce letošního roku na další výměny kotlů. „Už v únoru jsme ministerstvo životního prostředí oslovili s žádostí o navýšení dotace na výměnu kotlů v Kraji Vysočina, několikrát jsme svou žádost urgovali. Nyní přišla informace, že je možné požádat si o další prostředky, které jsou však určeny pouze na výměny stávajících kotlů na tuhá paliva za zdroj využívající obnovitelné energie, konkrétně kotel čistě na biomasu či tepelné čerpadlo. Podpořeno by mohlo být zhruba 190 žadatelů o tuto formu výměny,“ říká radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád s tím, že ostatní zdroje, tj. kotle na uhlí, kombinované kotle na uhlí a biomasu a plynové kotle z těchto prostředků, dle pokynu ministerstva životního prostředí, podporovat nelze.

Podle informací krajských administrátorů dotačního titulu nedojde k žádné změně podmínek předložení žádosti o kotlíkovou dotaci. Ti, kteří nebyli úspěšní v minulé výzvě při podání žádosti na výměnu kotle na tuhá paliva za kotel čistě na biomasu nebo tepelné čerpadlo, mohou tedy bez další zásadní administrativy předložit po otevření výzvy novou žádost. Předpokládá se, že v polovině října letošního roku bude vyhlášena Krajem Vysočina výzva a ještě před koncem roku 2016 zahájen příjem žádostí. Na přelomu února a března by mohla být vydána první rozhodnutí o poskytnutí dotace a uzavřeny smlouvy s žadateli.

Nyní je na Ministerstvu životního prostředí ČR,  jak rychle bude jednat a zašle změnu Rozhodnutí, které je pro kraj nezbytná pro vyhlášení dodatečné výzvy. Informace bude Kraj Vysočina zveřejňovat aktuálně na www.kr-vysocina.czwww.kr-vysocina.cz/kotliky a také v měsíčníku Kraj Vysočina.

 

Blogy