Kraj Vysočina uvolní dva milióny na nákup respirátorů a vydává informační leták pro veřejnost

  • Na hrozbu je třeba reagovat. A tak Kraj Vysočina v souvislosti s výskytem nového typu chřipky nakoupí ochranné pomůcky pro zdravotníky všech pěti páteřních nemocnic. 
  • Vedle toho vydává informační leták pro veřejnost, který poskytne jasné a srozumitelné informace vážící se k onemocnění vyvolaného koronavirem. 
  • Leták půjde do všech domácností na Vysočině.

Dva milióny korun vyčlenil Kraj Vysočina na nákup dalších ochranných pomůcek pro zdravotníky v pěti krajských nemocnicích. Krajské nemocnice podle informací jejich vedení disponují v současné době ochrannými pomůckami proti infekčním nákazám na dobu delší než jeden měsíc. Nákupem především respirátorů se toto období násobně prodlouží. Doporučení, jak postupovat v případě, že občan navštívil některou z rizikových oblastí a že má či nemá zdravotní komplikace, byla již zveřejněna na www.kr-vysocina.cz a na webech krajských nemocnic vč. důležitých telefonních čísel, na nichž budou podány návodné informace nebo vyhodnoceny příznaky případného onemocnění.

Letáky s těmito informacemi budou během jarních prázdnin distribuovány do všech domácností na Vysočině, budou k dispozici v krajských zdravotnických i sociálních zařízeních. Ještě během tohoto týdne bude leták elektronicky distribuován na všechny obecní i městské úřady, do všech typů školských zařízení, do sociálních i zdravotních zařízení.

Informace zveřejněné v letáku se mohou v čase měnit, proto hejtmanství žádá spoluobčany o průběžné sledování aktuální situace v České republice a o přiměřenou reakci na nová doporučení.

Blogy