Kraje chtějí pro příští rok prostředky na opravy silnic a peníze na platy pracovníků v soc. službách

Hejtmani posílají jasný vzkaz nové vládě. Důrazně žádají, aby do návrhu rozpočtu na rok 2018 zahrnula prostředky na opravu silnic II. a III. tříd. Rovněž požadují zajištění finančních prostředků, které plně pokryjí letošní navýšení mezd pracovníků v sociálních službách. Hejtmani se na tom dohodli na společném jednání v Liblicích.

asociace-kraju-cr-1.jpg

 

  • Nová vláda má jasnou informaci od vedení krajů.
  • Jde o více peněz, které půjdou na opravy silniční sítě a do sociálních služeb.
  • Tyto požadavky by měly být zahrnuty do státního rozpočtu na přístí rok.
  • Asociace krajů České republiky bude opět zasedat 16. listopadu, kdy je naplánováno jednání s vedením Svazu měst a obcí ČR.

 Hejtmani posílají jasný vzkaz nové vládě. Důrazně žádají, aby do návrhu rozpočtu na rok 2018 zahrnula prostředky na opravu silnic II. a III. tříd. Rovněž požadují zajištění finančních prostředků, které plně pokryjí letošní navýšení mezd pracovníků v sociálních službách. Hejtmani se na tom dohodli na společném jednání v Liblicích.

„Společně se všemi hejtmany budeme požadovat, aby do státního rozpočtu na rok 2018 byly zahrnuty prostředky na opravu silnic II. a III. tříd. V roce 2015 kraje obdržely na opravy 4,4 miliardy korun, v roce 2016 to byly 3 miliardy, v roce 2017 3 miliardy korun. Přestože ani tyto finanční prostředky dlouhodobě nestačí, Státní fond dopravní infrastruktury přišel s informací, že bychom od příštího roku neměli obdržet žádné peníze. Ale ponechat kraje bez peněz na opravu silnic je nemyslitelné. Apelujeme proto na novou vládu, aby dostála závazkům vůči krajům, a pevně věříme, že naše požadavky vyslyší,“ uvedla předsedkyně Rady Asociace krajů a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová. Kraje dále žádají novou vládu, aby do rozpočtu zahrnula prostředky, které plně pokryjí letošní navýšení mezd pracovníků v sociálních službách.

Kraje dále upozornily, že program na podporu obnovy kulturní infrastruktury, například muzeí, kulturních domů, divadel či knihoven, ale i technického zařízení, není ze strany veřejné správy dlouhodobě naplňován. Od příštího roku proto žádají zásadní změnu. Šlo by o každoroční příspěvek ve výši 1 miliardy korun, který by bylo možné pro účely obnovy kulturní infrastruktury čerpat.

„Hovořili jsme o tématech, která trápí nejen kraje, ale i města a obce. Proto je budeme projednávat také s vedením Svazu měst a obcí ČR na společném jednání, které se uskuteční 16. listopadu, kde, pevně věřím, nalezneme společnou shodu a podporu,“ dodal hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

 Kraje se rovněž zabývaly otázkou zajištění osobní regionální železniční dopravy a společně odsouhlasily podepsání dodatku ke smlouvám na nákup kolejových osobních vozidel. Dodatek stvrdí společným podpisem s ministrem dopravy Danem Ťokem.

 

 

Blogy