Martin Hyský o rozvoji strategických projektů v Kraji Vysočina

  • Sociální demokrat Martin Hyský je předsedou krajského výboru pro rozvoj strategických projektů, životního prostředí a MA 21. 
  • Zeptali jsme se ho na novinky v případě strategických projektů, které jsou pro rozvoj našeho kraje klíčové. 
  • Na starost má mimo jiné integrovaný dopravní systém či výstavbu vysokorychlostní tratě. 

Posledních 12 let působil sociální demokrat Martin Hyský jako krajský radní. Na starost měl regionální rozvoj, územní plánování, v posledním volebním období pak oblasti životního prostředí a zemědělství. V současné době je předsedou výboru krajského zastupitelstva zabývajícího se problematickou strategických projektů, životního prostředí a MA 21. Zeptali jsme se ho na novinky v případě strategických projektů, které jsou pro rozvoj našeho kraje klíčové.

Jak si v současnosti vede integrovaný dopravní systém s názvem Veřejná doprava Vysočiny? 

V postupných krocích se uvádí v život. V této souvislosti si představme človíčka, který se narodí a všechno se musí naučit. Do dospělosti ho tak čeká řada let. V případě intergrovaného dopravního systému to však nebude 18 let, ale zhruba třetina doby. Nyní jsme v poločase. Došlo ke sjednocení tarifu, postupně se upravují jízdní řády v jednotlivých oblastech tak, aby nedocházelo k překryvům, jednotlivé spoje na sebe navazovaly a spoje jezdily v pravidelných intervalech. V čase svého čtyřletého mandátu se chci zasadit o dotažení dopravního systému do úspěšného konce.

Jaké vychytávky se v případě intergrovaného dopravního systému chystají?

V dalších krocích dojde k zavedení platební brány a elektronického odbavování cestujících, to s sebou přináší možnost platit kartami, zavedení týdenních a měsíčních jízdenek, zřízení e-shopu a další vychytávky, které zatraktivní cestování veřejnou dopravou. Měl by začít plně fungovat dispečink, přičemž veškeré informace důležité pro cestujícího by mu měly být on-line dostupné.

Hodně se také mluví o stavbě vysokorychlostní trati, která by měla vést přes náš kraj. Co je v této věci nového? 

Vysoko rychlostní trať je nejvýznamnější dopravní stavbou několika desetiletí, která našemu kraji může přinést významný impulz k dalšímu rozvoji a zatraktivnění Vysočiny jako místa pro život. Je to obrovská příležitost, která znamená nejen lepší spojení nejen na významná tuzemská města, ale i evropské metropole. Zároveň významně zlepší obslužnost veřejnou dopravou mezi jednotlivými sídly na Vysočině. Její výstavba s sebou přinese i modernizaci a změny nastávajících železničních tratích, je to take příležitost řešit některá bolavá místa, která z nejrůznějších důvodů dosud řešena nebyla a obyvatele či samosprávy trápí. Mojí snahou je, aby náš region z nového moderního spojení „vytřískal“ co nejvíc.

 

Blogy