Martin Hyský představil na stránkách Jihlavských listů plány v krajské dopravě

  • Zastupitel pro Veřejnou dopravu Vysočiny a předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21 Martin Hyský poskytl Jihlavským listům obsáhlý rozhovor. 
  • Nastínil přitom plány v krajské dopravě a podrobně se věnoval projektu vysokorychlostní tratě. 
  • Okomentoval také dění v krajské koalici či ve vedení ČSSD. 

Jste uvolněným zastupitelem pro Veřejnou dopravu Vysočiny (VDV) a předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21. Opozice kritizuje, že to je politická trafika. Co na to říkáte?

To je názor opozice, já bych to tak neviděl, protože mám práce poměrně dost. Veřejná doprava je velké téma a myslím si, že bychom se jí měli věnovat a brát ji jako jedno z důležitých témat rozvoje regionu. Jde do ní více jak miliarda korun z krajského rozpočtu. Svoji roli vnímám tak, abych zajistil, že tyto peníze budou koncepčně a účelně vynaložené.

Bývalý radní pro dopravu Jan Hyliš (ČSSD) měl na starosti kromě VDV celou oblast dopravy. Avšak problematika VDV byla z oblasti dopravy vyjmuta. Dělal pan Hyliš svoji práci špatně?

To v žádném případě. VDV je proces na čtyři nebo na pět let. Takže to není, že řekneme, tak od 1. 1. nějakého roku máme integrovaný systém. Je to, jako když se narodí nový člověk. Něco se učí, a než se z něj stane opravdu dospělec, tak to dlouho trvá. Například na jižní Moravě budovali integrovaný systém (IDS JMK) také poměrně dlouho. Nakonec se osvědčil a mohu říci, že je pro nás takovým vzorem. VDV v podstatě uvádíme v život poslední rok a půl a práce to tím pádem generuje stále víc a víc.

Jste také předsedou jihlavského okresního předsednictva ČSSD. Jak vnímáte situaci ve straně?

Nám je vyčítána především účast ve vládě, ač se domnívám, že to úplně tak špatný krok nebyl, ale každopádně nám to uškodilo. Myslím si ale, že z dlouhodobého hlediska nebylo špatné, že jsme do vlády šli, ale opakuji, ublížilo nám to.

Řekněte mi váš názor na předsedu strany Jana Hamáčka, kterého někteří sympatizanti strany dokonce označují za „hrobníka ČSSD“?

Moji někteří kolegové z jeho kraje, kteří nejsou ani sociálními demokraty, ho vnímají jako slušného chlapa, což je pro mě jeden z důležitých signálů. I v dnešní velmi složité době si myslím, že je slušný chlap a stojí za to za ním stát.

Co vy byste osobně u ČSSD změnil?

V dnešní době je potřeba mít výraznou osobnost, výrazného lídra. V 90. letech to byl Miloš Zeman, pak to byl Jiří Paroubek, byť s ním řada lidí nesouhlasila. Myslím si, že lidé chtějí výraznou osobnost, která je schopna jasně formulovat názory.

Kdo by podle vás měl být tou osobností?

Z mého pohledu to je Jiří Běhounek.

Dlouhé roky byl hejtmanem kraje právě Jiří Běhounek, se kterým jste v radě spolupracoval 12 let. Jak vnímáte jeho nástupce Vítězslava Schreka (ODS+STO)? Je podle vás rovnocenným nástupcem Jiřího Běhounka?

Zatím vše zvládá dobře. Každý je jiný, nikdo není stejný. Myslím si, že za těch pár měsíců se velice rychle zapracoval. Ví, která bije.

Přesto současná krajská koalice je dosti různorodá. Nejsou mezi vámi nějaké třenice?

Vždycky jsme našli nějakou společnou řeč, protože v radě je spousta zkušených lidí z komunální politiky. Spolu s nimi také noví mladí lidé, kteří mají co říci. Jsme spolu schopni komunikovat a hledat řešení, a o tom to je.

Přejděme k problematice vysokorychlostní tratě (VRT). Kdy se jí na Vysočině dočkáme?

Vždycky říkám, že budu velice rád, když se po VRT svezu na Senior pas (smích).

Kdy začnou přípravné práce a jak je lidé pocítí?

Nejblíže k realizaci jsou v prstenci kolem Prahy. Pokud to projde Centrální komisí Ministerstva dopravy a vládou, tak předpokládám, že Správa železnic (SŽ) požádá kraj o aktualizaci zásad územního rozvoje. A to je záležitost, která v ideální případě potrvá dva roky. V současné době je v zásadách stabilizovaná trasa, která už není úplně aktuální. Jedná se o trasu, jež počítá se zastávkou u Havlíčkova Brodu, a to se musí vyřešit. Jakmile bude upravený krajský územní plán, tak budou dál pokračovat projekční práce.

Pro VRT bude nutné také vykupovat pozemky. Kdy začnete?

To všechno si řeší stát. Výkupy pozemků budou až v nějaké závěrečné fázi, kdy bude vše vyměřené a kompletně hotová projektová dokumentace. To přijde za pár let, až bude naprojektováno.

VRT má podle informací z ministerstva zastavovat u Jihlavy. Kdy se pro ni začne stavět plánovaný terminál na Pávově?

Na jeho výstavbu půjde většina peněz od státu. Je to nějaká druhá fáze výstavby. Odhaduji, že k tomu dojde někdy blíže k roku 2030.

Přesto, je tu koronakrize. Nebudou kvůli ní ohrožené mnohamiliardové investice do VRT? Není VRT zbytečná investice?

Myslím si, že ne. Naopak to je určitá příležitost, protože realizace VRT nás může posunout, co se týká rozvoje, poměrně daleko. Je to jedna ze smysluplných investic. Pokrizový čas je velice dobrý okamžik k tomu, aby se tato stavba mohla začít realizovat.

Vzhledem k předpokládaným finančním nákladům bude vůbec jízdné na VRT dostupné pro běžného občana?

Bezpochyby. Nedokážu si představit, že by jízdné nebylo nastavené tak, aby nebylo konkurenceschopné. V dnešní době, když se dejme tomu jede po koridorové trati, tak se dostanu například z Kolína do Košic za velice rozumné peníze. Nebo třeba Kolín-Ostrava, Praha-Ostrava. Vždy to musí být konkurenceschopné. Záviděl jsem například kolegům z Olomouce, kteří jezdili na jednání do Prahy. Zatímco já jsem se drkotal po D1, tak oni jeli pohodlně rychlíkem, dojeli za stejný čas a navíc po cestě vyřešili spoustu agendy.

Kvůli pandemii jsou již rok málo obsazené spoje VDV. Nehrozí kvůli tomu dramatické zvýšení jízdného?

To zatím nehrozí. V současné době probíhá výběrové řízení na platební bránu, připravujeme tendr na odbavování cestujících a chceme, aby díky tomu byly zpřístupněné předplatné jízdenky. To znamená například jízdenky měsíční, tříměsíční, roční… Takže nemohu vyloučit, že nějakým způsobem se nebude upravovat výše jednorázového jízdného tak, aby pravidelní cestující byli zvýhodněni.

Rantířov opakovaně kritizoval spojení do Jihlavy, především že se lidé z odpolední směny nemají jak z Jihlavy vrátit. Došlo již k nápravě?

Nám do tohoto hodně vstoupila koronakrize, kdy jsme museli reagovat na menší využívanost spojů. Od letošního 1. března zde došlo po dohodě s obcemi Vyskytná a Rantířov k doplnění autobusů jak ráno kvůli škole do Vyskytné, tak i v odpoledních a večerních hodinách, aby se doplnil nějaký interval pravidelného cestování.

Na posledním jihlavském zastupitelstvu se hovořilo, že terminál Na Dolech není příliš využíván. Podle údajů města na něm denně zastavuje sedm párů vlaků. Jihlavský radní Jaroslav Vymazal (ODS) sdělil, že pro větší využívání tohoto terminálu jednají s krajem, že by na něm mohly zastavovat spěšné vlaky Renesance. Dohodli jste se?

Vlak ve směru Jihlava-město-Třešť je poměrně limitovaný jednokolejnou tratí a tím, co se na ní pohybuje v úseku Kostelec u Jihlavy – Jihlava-město. Další zastavení Na Dolech proto není možné. V případě, že by někdo řekl, nezastavujte na městském nádraží a zastavujte Na Dolech, tak by to postrádalo smysl, protože na Jihlava-město se spěšné vlaky křižují.

Takže se dá říci, že terminál Na Dolech nebude vlaky v budoucnu využívanější?

Za současného stavu zabezpečení a traťových poměrů to možné není. Velmi by to mohla změnit krajem hodně lobbovaná rekonstrukce trati Kostelec u Jihlavy – Slavonice. Stavba by výlukově měla být zahájena v příštím roce.

Pane Hyský, jste také dlouholetým jihlavským zastupitelem. Výstavba terminálu Na Dolech stála téměř sedm milionů korun. Nebyla to podle vás zbytečná investice?

Nebyla. Je dobře, že jsme tento terminál vybudovali. Staví na něm linkové autobusy, MHD i vlak a v dohledné době dojde k nějakým dalším úpravám trati od Kostelce do Slavonic. Je to záležitost několika let a pak samozřejmě budeme s jízdními řády pracovat. I ušetřená jedna minuta na trati může znamenat pro další úpravu jízdních řádů strašně moc.

Blogy