MŽP vydalo souhlasné stanovisko EIA pro záměr výstavby nových bloků v JE Dukovany

Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné závazné stanovisko EIA k záměru výstavby nového jaderného zdroje o výkonu do 2 400 MWe v lokalitě Dukovany. Dospělo k závěru, že dopady záměru na životní prostředí a zdraví obyvatel budou minimalizovány a nepřesahují míru stanovenou zákony a dalšími právními předpisy. Nový jaderný zdroj bude postupnou náhradou výkonu stávajících 4 bloků JE Dukovany. Většina dotčených obcí se záměrem souhlasí.

dukovany.jpg
  • Dorazila důležitá zpráva pro Vysočinu.
  • Ministerstvo životního prostředí souhlasí s výstavbou nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany. 
  • Dostavba jaderné elektrárny je stěžejním tématem pro ČSSD v našem kraji. 

Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné závazné stanovisko EIA k záměru výstavby nového jaderného zdroje o výkonu do 2 400 MWe v lokalitě Dukovany. Dospělo k závěru, že dopady záměru na životní prostředí a zdraví obyvatel budou minimalizovány a nepřesahují míru stanovenou zákony a dalšími právními předpisy. Nový jaderný zdroj bude postupnou náhradou výkonu stávajících 4 bloků JE Dukovany. Většina dotčených obcí se záměrem souhlasí.

„Jde o důležitou zprávu. Výstavba je stěžejním tématem, přičemž pátý blok by se měl dostavět už s ohledem na budoucnost. Je potřeba, aby naše republika byla v energetických zdrojích soběstačná. Z našeho úsilí tak nesmíme polevit a toto téma stále připomínat a bojovat za něj,“ poznamenal krajský předseda ČSSD a člen předsednictva strany Petr Krčál.

Závazné stanovisko EIA obsahuje 47 podmínek, jejichž splnění ze strany oznamovatele minimalizuje dopady záměru na zdraví obyvatel a životní prostředí. Zároveň nepředstavuje povolení výstavby, ale je odborným podkladem pro další řízení. Závazné stanovisko EIA potvrzuje, že na počátku přípravy je záměr akceptovatelný a opravňuje investora pokračovat v projektové přípravě. Teprve v další přípravě záměru a v povolovacích řízeních bude rozhodnuto o případné realizaci záměru.

Procesu EIA se účastnily všechny státy sousedící s ČR a i Maďarsko. Se všemi státy kromě Slovenska proběhly v průběhu procesu EIA také mezistátní konzultace, s Rakouskem a Německem formou expertních jednání, s Maďarskem a Polskem písemně. Slovensko považovalo informace uvedené v dokumentaci EIA za dostatečné a o konzultace nepožádalo. Na konzultaci s Německem bylo dosaženo plného zodpovězení všech otázek a konzultace mohla být ukončena v rámci prvního dne jednání. S Rakouskou republikou proběhly konzultace ve dvoudenním formátu. Rovněž se uskutečnily veřejné diskuze v Mnichově a Vídni, kde měla zahraniční veřejnost další možnost se k záměru vyjádřit.

Záměr je v souladu se Státní energetickou koncepcí ČR a její aktualizací z roku 2015, která stanovila podobu energetického mixu, jehož součástí je i výstavba nových jaderných bloků v lokalitách Temelín a Dukovany. Záměr je dále v souladu s Politikou územního rozvoje ČR a Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina, které chrání lokalitu Dukovan pro potenciální výstavbu nového jaderného zdroje. Dále je záměr i v souladu s Politikou ochrany klimatu v ČR, která předpokládá jeho realizaci a provoz jako jeden z předpokladů pro snižování emisí CO2 a ochranu klimatu v ČR.

Blogy