Nemocnice Nové Město na Moravě bude mít vlastní COVID laboratoř

  • Kraj Vysočina nebere boj s neviditelným nepřítelem na lehkou váhu. 
  • Důkazem toho je, že v novoměstské nemocnici bude zprovozněna COVID laboratoř, díky čemuž dojde k navýšení laboratorních kapacit.
  • K úspěšnému boji napomáhá také ukázková spolupráce mezi Krajskou hygienickou stanicí a všemi pěti krajskými nemocnicemi. 

Náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný po poslední pracovní schůzce skupiny COVID informoval, že z důvodu navýšení laboratorních kapacit bude do dvou měsíců zprovozněn v Nemocnici Nové Město na Moravě nový systém pro PCR testování, vyhodnocení a zpracování odebraných vzorků na COVID. „Tamní pracoviště bude schopno denně vyhodnotit v pracovní době až 100 vzorků. K postupnému navyšování kapacit vlastních laboratoří nás vede rostoucí počet indikovaných osob a také enormní zájem o testy ze strany samoplátců,“ informoval Vladimír Novotný. Doplnil, že další navýšení kapacit laboratoře včetně úpravy technologie se zvažuje i u Nemocnice Jihlava.

Ukázkově funguje na Vysočině spolupráce mezi Krajskou hygienickou stanicí a všemi pěti krajskými nemocnicemi. Strategickým partnerem s vysokou laboratorní kapacitou je na Vysočině Státní veterinární ústav Jihlava, který je v případě nutnosti připraven postupně navýšit vyhodnocování až na 200 vzorků denně. Samo vyšetření indikovaných pacientů i samoplátců je řízeno a spravováno informačním systémem, který bude v následujících dnech podle potřeb terénu upraven o kratší časové úseky objednávání, tak aby se při odběrech zbytečně nečekalo. „I přes všechna opatření nemůžeme vyloučit, a to především ve víkendových termínech, kdy odebírají pouze některá pracoviště, že se bude na odběr v místě déle čekat. I z tohoto důvodu vážně zvažujeme, že obnovíme víkendové odběrové kapacity i jinde, než jen v Nemocnici Jihlava,“ avizuje Vladimír Novotný.

Blogy