O provozování nových sociálních služeb je na Vysočině velký zájem

Na padesát žádostí o vstup do krajské sítě sociálních služeb projednali v minulém týdnu členové Sociální komise Rady Kraje Vysočina. Na jednání, které se uskutečnilo v Třebíči, se zabývali i otázkou lůžkových kapacit v sociálních službách v našem regionu. Výsledkem jednání jsou jasná doporučení nejenom Radě, ale i Zastupitelstvu Kraje Vysočina.

kraj-20vysocina.jpg
  • Již brzy přibudou v Kraji Vysočina nové sociální služby. 
  • V tomto směru bude náš region patřičně vybaven. Zohledněny přitom byly zejména dopady související s problematikou stárnutí populace. 
  • Patřičná pozornost byla věnována otázce lůžkových kapacit.

Na padesát žádostí o vstup do krajské sítě sociálních služeb projednali v minulém týdnu členové Sociální komise Rady Kraje Vysočina. Na jednání, které se uskutečnilo v Třebíči, se zabývali i otázkou lůžkových kapacit v sociálních službách v našem regionu. Výsledkem jednání jsou jasná doporučení nejenom Radě, ale i Zastupitelstvu Kraje Vysočina.

Rada kraje každoročně vyhlašuje Výzvu k podávání žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina. Činí tak na základě Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina. Kdo letos bude zařazen do sítě sociálních služeb, o tom rozhodne Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Brát v potaz bude mimo jiné finanční náročnost jednotlivých služeb. Na sociální služby v současné době stát vynakládá  téměř patnáct miliard korun.

„V případě lůžkových kapacit, které se týkají domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem pro lidi s jednotlivými typy demence, přišla komise s jasným doporučením. Není již třeba projednávat žádné další žádosti o stavbu nových domovů. Všechny schválené kapacity, pokud budou zprovozněny, vydrží Kraji Vysočina až do roku 2030,“ říká předseda Sociální komise Rady Kraje Vysočina a krajský předseda ČSSD Petr Krčál.

Výhled počtu lůžek pro lidi starší 65 let je spočítán na celkový počet obyvatel starších 65 let. Výsledná čísla již v minulém roce vydal Český statistický úřad. V projekci dat se promítá zejména  stárnutí populace. „V Kraji Vysočina bude docházet k poklesu obyvatel, současně však vzrostou výrazně počty lidí  nad 65 let věku. Stejně jako v jiných krajích České republiky je třeba podniknout taková opatření, díky kterým by se demografické stárnutí dalo zvládnout,“ dodává Petr Krčál.

 

 

Blogy