Petr Krčál: Chci pomáhat rodinám a seniorům na úkor těch, kteří zneužívají sociální systém

Ministerstvo práce a sociálních věcí připadlo ČSSD. Jde o významný úspěch koaličního vyjednávání s hnutím ANO. Možnost prosazování sociálnědemokratického programu je jedním z klíčových aspektů dohody. Sociální oblast je ČSSD blízká, o čemž svědčí nejen její program, ale také řada odborníků, které má ve svých řadách a kteří se sociální problematikou zabývají. ČSSD dlouhodobě prosazuje sociálně spravedlivou společnost. Odborné zázemí ČSSD soustavně pracuje na přípravě řady koncepčních řešení. Víme, kdo potřebuje pomoci, kde je skutečně nutný zásah sociální záchranné sítě či kde je potřeba tuto síť rozvinout jako tomu bylo v případě zálohového výživného.

krcal_4.jpg
  • Kandidát na ministra práce a sociálních věcí Petr Krčál představuje své priority. 
  • Jde o udržení sociálně spravedlivé společnosti s důrazem na pomoc rodinám a seniorům. 
  • Zmiňuje také růst platů a mezd, díky čemuž se zvýší šance vést spokojený život bez zbytečných obav.

Ministerstvo práce a sociálních věcí připadlo ČSSD. Jde o významný úspěch koaličního vyjednávání s hnutím ANO. Možnost prosazování sociálnědemokratického programu je jedním z klíčových aspektů dohody. Sociální oblast je ČSSD blízká, o čemž svědčí nejen její program, ale také řada odborníků, které má ve svých řadách a kteří se sociální problematikou zabývají. ČSSD dlouhodobě prosazuje sociálně spravedlivou společnost. Odborné zázemí ČSSD soustavně pracuje na přípravě řady koncepčních řešení. Víme, kdo potřebuje pomoci, kde je skutečně nutný zásah sociální záchranné sítě či kde je potřeba tuto síť rozvinout jako tomu bylo v případě zálohového výživného. Ze sociálního systému zároveň chceme odstranit ty, kteří na něm parazitují. Program ČSSD zahrnuje řešení konkrétních problémů lidí, kteří se do nich dostali bez svého přičinění a pomoc doopravdy potřebují.

Jsem zvyklý pomáhat lidem, kteří si pomoc zaslouží. Při práci ředitele domova pro osoby se zdravotním postižením se nesetkávám jen s našimi klienty, ale také jejich rodinami. Vím, že těžká situace mnohdy nedopadá na jednoho člověka, ale má dopad na celou rodinu. Moje práce v sociální oblasti mě dennodenně učí vnímat sociální otázky v jejich širším kontextu.

Tím pádem nejsem stoupencem rozdávání sociálních dárků těm, kteří se mohou o sebe postarat sami či jim výslovně nehrozí nouze. Nevidím rád, kdy někdo očividně parazituje na našem sociálním systému. Takové chování nemá se sociálnědemokratickými hodnotami nic společného. Ti, kteří mohou a zdraví jim to dovoluje, mají odpovědnost se postarat o sebe, své rodiny a blízké. V rámci sociální politiky bude ČSSD prosazovat solidární přístup a hájit sociální stát pro ty, kteří se dostali do těžké životní situace a nemají šanci se z ní sami dostat.

Jako člověk z praxe se chci věnovat rozvoji rodinné a seniorské politice. ČSSD již v koaličním vyjednávání prosadila navýšení rodičovského příspěvku. Dále bude prosazovat půjčku pro mladé rodiny a další podporu například v oblasti bydlení. Vstup sociální demokracie do vlády bude rovněž zárukou zvyšující se životní úrovně seniorů. Pravidelná valorizace důchodů musí v době ekonomického růstu převyšovat míru inflace. Cílem musí být posílení pocitu ekonomické stability a bezpečí ve stáří. Vedle spravedlivé důchodové politiky je potřeba také vyvinout tlak na růst platů a mezd napříč ekonomikou. Soukromí vlastníci se musí spravedlivě dělit o své rekordní zisky se zaměstnanci. Srovnávání platové úrovně našich zaměstnanců s kolegy v obdobných profesích v západní Evropě je prioritou sociální demokracie.

 

Blogy