Petr Krčál: Hasiči si zaslouží velkou pozornost naší společnosti

Postavení profesionálních a dobrovolných hasičů, výši mezd u profesionálního sboru či úroveň technického vybavení SDH řešil při své pracovní návštěvě Hasičského záchranného sboru - územního odboru Žďár nad Sázavou náměstek ministra pro legislativu, rovné příležitosti a lidská práva a krajský předseda Petr Krčál. Společně s ředitelem sboru Vladimírem Sobotkou si v uplynulém týdnu prohlédl zázemí profesionálních hasičů a techniku, kterou používají při jednotlivých druzích zásahů. Seznámil se také s četností výjezdů, zajímal se i o spolupráci jednotlivých složek integrovaného záchranného systému v rámci územního pracoviště.

  • Náměstek ministra a krajský předseda Petr Krčál navštívil v uplynulém týdnu profesionální hasiče ve Žďáře nad Sázavou. 
  • Zajímal se o jejich činnost a se zájmem si prohlédl zázemí, které mají. 
  • Zároveň se nebal chválit a za jejich obětavou a náročnou práci jim poděkoval. 

Postavení profesionálních a dobrovolných hasičů, výši mezd u profesionálního sboru či úroveň technického vybavení  SDH řešil při své pracovní návštěvě Hasičského záchranného sboru – územního odboru Žďár nad Sázavou náměstek ministra pro legislativu, rovné příležitosti a lidská práva a krajský předseda Petr Krčál. Společně s ředitelem sboru Vladimírem Sobotkou si v uplynulém týdnu prohlédl zázemí profesionálních hasičů a techniku, kterou používají při jednotlivých druzích zásahů. Seznámil se také s četností výjezdů, zajímal se i o spolupráci jednotlivých složek integrovaného záchranného systému v rámci územního pracoviště.

„V průběhu pracovní návštěvy jsem se zajímal o zabezpečení hasičů, s čímž souvisí také výše mezd, která profesionálům náleží. Jsem velice rád, že celý integrovaný systém přispívá k včasnému a profesionálnímu jednání, které vede k záchraně životů a majetku. Musím ocenit i spolupráci s dobrovolnými hasiči napříč okresem Žďár nad Sázavou. Ti jsou velice aktivními účastníky veřejného dění v obcích a městech,“ řekl Petr Krčál.

V závěru pracovní návštěvy vyšel čas i na vozový park Územního pracoviště Hasičského záchranného sboru ve Žďáru nad Sázavou. Podle Vladimíra Sobotky prošel za poslední dobu velkou modernizací a dnes má prostředky k likvidaci téměř jakékoliv události.  


Blogy