Přání krajského předsedy ČSSD Petra Krčála k Mezinárodnímu dni seniorů

  • Mezinárodní den seniorů si každoročně připomínáme 1. října. 
  • Petr Krčál se stará o rozvoj Domova Jeřabina Pelhřimov a díky tomu je v každodenním kontaktu s dříve narozenými. 
  • Aby se seniorům v našem kraji žílo lépe, to se snaží prosazovat také z funkce předsedy Sociální komise Rady Kraje Vysočina.

Dnešní datum patří našim rodičům, prarodičům, maminkám, tatínkům, babičkám a dědečkům, kteří si tuto pozornost zcela jistě zaslouží. Na místě je tak přání od srdce, kdy všem dříve narozeným přeji k jejich svátku nejen pevné zdraví, ale také rodinnou pohodu a rovněž spoustu nezapomenutelných zážitků. Zároveň jde o vhodnou příležitost poděkovat seniorům za jejich celoživotní zásluhy, a to nejen pro rodinu a blízké, ale také pro společnost. Cením si jejich nadhledu, laskavosti, moudrosti a upřímnosti.

 

Blogy