Rekonstrukce silnice II/379 u Velké Bíteše a silnice z Dolní Rožínky do Strážku

O výběru dodavatelů s nejnižší cenovou nabídkou na rekonstrukci silnice II/379 až po křižovatku se silnicí III/3792 u Velké Bíteše a na modernizaci silničního úseku III/3853 Dolní Rožínka - Strážek rozhodli krajští radní na svém prvním zářijovém zasedání.

silnice.jpg
  • Kraj Vysočina pokračuje v rekonstrukci silnic II. a III. tříd. 
  • Ještě letos se začne s opravou silnic II/379 a III/3853. 
  • Oba úseky čeká kompletní výměna povrchu, ale také rozšíření. 
  • Pro obyvatele jde o vítanou zprávu. Zlepší se nejen komfort dopravy, ale dojde také ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. 

O výběru dodavatelů s nejnižší cenovou nabídkou na rekonstrukci silnice II/379 až po křižovatku se silnicí III/3792 u Velké Bíteše a na modernizaci silničního úseku III/3853 Dolní Rožínka – Strážek rozhodli krajští radní na svém prvním zářijovém zasedání. S přípravami obou staveb za téměř 79 miliónů Kč se má začít ještě letos za plného provozu, v příštím roce stavbaři úseky kompletně zrekonstruují a ještě do konce roku 2017 je mají dokončit.

Rekonstrukci silnice II/379 od úseku, který začíná samotou „Rasovna“ a končí křižovatkou se silnicí III/3792, v délce zhruba dvou a půl kilometru provede společnost EUROVIA CS za 55 miliónů Kč bez daně z přidané hodnoty. „Rekonstrukce bude spočívat v rozšíření komunikace na kategorii S 7,5. Stávající konstrukce vozovky bude vybourána, horní asfaltové vrstvy odfrézovány a vše nahrazeno novou konstrukcí,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast dopravy Libor Joukl s tím, že součástí stavby bude i částečná přeložka silnice s výstavbou nového mostu přes Bílý potok. Pokud Kraj Vysočina i vysoutěžený dodavatel podepíší smlouvu o realizaci v nejbližším možném termínu, zahájení přípravných prací připadá na letošní podzim a uvedení stavby do předčasného užívání do konce příštího roku. V případě této stavby se předpokládá spolufinancování z IROP.

Druhou významnou téměř 24miliónovou investicí, která přispěje ke zlepšení komfortu dopravy a zároveň ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu dotčeného úseku, je rekonstrukce silnice III/3853 z Dolní Rožínky do Strážku na Žďársku. Komunikace už je dopravně-technicky v nevyhovujícím stavu a v plánu je i úprava šířky na šest metrů v celém jejím úseku. „Stavba je rozdělená na čtyři části v celkové délce 3,6 kilometru. Podle předběžných plánů má být hotovo do konce srpna příštího roku,“ doplnil náměstek hejtmana Libor Joukl a zároveň informoval, že nejnižší cenovou nabídku ve výši 23 859 tisíc Kč podala pražská společnost Porr. Náklady kompletně pokryje krajský rozpočet.

Kraj Vysočina spravuje více než 4500 kilometrů silnic II. a III. třídy. Do poloviny letošního roku se podařilo opravit 740 souvislých kilometrů.

 

Blogy