Šikovní středoškoláci si už polepšili při studiu o 15 miliónů na stipendiích

Za šest let fungování stipendijního programu Kraje Vysočina vyplatil kraj mezi žáky vybraných oborů více než 15 miliónů korun. I v novém školním roce poskytne motivační stipendia žákům podle jejich studijních výsledků. „Stipendia středoškolákům poskytujeme od školního roku 2010/2011, od roku 2013 podporujeme všechny tři ročníky vybraných oborů, tedy po celou dobu studia.

dsc-0325-2.jpg

• Kraj Vysočina pokračuje v úspěšně rozjeté podpoře studentů. 

• Jedná se zejména o systém motivačních stipendií pro žáky vybraných oborů středních škol. 

• Mezi podporované obory se řadí 19 odvětví. Od modeláře, zedníka, řezníka, elektrikáře až po  zemědělce-farmáře. Rozhodující jsou pak studijní výsledky. 

• V uplynulém roce byla v rámci stipendií vyplacena částka 3 021 500 Kč. 

 

Za šest let fungování stipendijního programu Kraje Vysočina vyplatil kraj mezi žáky vybraných oborů více než 15 miliónů korun. I v novém školním roce poskytne motivační stipendia žákům podle jejich studijních výsledků. „Stipendia středoškolákům poskytujeme od školního roku 2010/2011, od roku 2013 podporujeme všechny tři ročníky vybraných oborů, tedy po celou dobu studia. Jen v roce 2016 je k vyplacení připravena částka 2,7 miliónu korun. Záleží pouze a jen na studijních výsledcích žadatelů o stipendia,“ uvedla radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová.

Ve II. pololetí školního roku 2015/2016 dosáhlo na výplatu motivačního stipendia celkem 459 žáků z celkového počtu těch, kteří podali žádost o motivační stipendium 1 079 (42,5 %), z toho je 352 žádostí studentů 1. ročníků. Ve II. pololetí  školního roku 2015/2016 bude krajem na stipendiích vyplacena celková částka 1 336 500 Kč.

Noví žadatelé (žáci 1. ročníků) o krajská motivační stipendia pro žáky vybraných oborů středních škol musí nově prokázat vyšší motivaci ke studiu. Od letošního školního roku se nově přiznávají motivační stipendia pouze žákům vybraných technických a dalších oborů, kteří ve výsledném hodnocení nejsou hodnoceni stupněm dostatečný více než dvakrát, a to pouze ze všeobecně vzdělávacích předmětů. Ostatní podmínky získání motivačních stipendií zůstávají stejné.

Podporované obory motivačních stipendií jsou dle Pravidel Rady kraje (19 oborů): modelář, slévač, nástrojař, obráběč kovů, kovář, jemný mechanik, klempíř, malíř a lakýrník, kameník, tesař, zedník, pokrývač, pekař, řezník-uzenář, strojní  mechanik, instalatér, elektrikář, elektrikář-silnoproud a od školního roku 2014/2015 i obor zemědělec-farmář.

Blogy