Slovo hejtmana

Druhou květnovou neděli si připomeneme Den matek. Je to svátek, který byl dlouho u nás opomíjený, tím více by měl mít v našem moderním kalendáři své místo. Třetí neděli v červnu zase slavíme Den otců, což už ví málokdo. Ovšem stát se otcem je, jak všichni víme, mnohem snadnější než stát se a být matkou. Abych nebyl podezírán z genderové nevyváženosti, musím uznat, že být dobrým otcem je rovněž nelehké.

1-j-behounek-orez2.jpg

 

  • Ve svém pravidelném příspěvek vysočinský hejtman Jiří Běhounek vyzdvihuje Den matek, který připadá na druhou květnovou neděli. 
  • V souvislosti s tím zmiňuje význam role matky. Jejich svátek je pak vnímán jako pocta mateřství. 
  • Podle hejtmana nic maminky tolik nepotěší jako projevy lásky jejich potomků.

Druhou květnovou neděli si připomeneme Den matek. Je to svátek, který byl dlouho u nás opomíjený, tím více by měl mít v našem moderním kalendáři své místo. Třetí neděli v červnu zase slavíme Den otců, což už ví málokdo. Ovšem stát se otcem je, jak všichni víme, mnohem snadnější než stát se a být matkou. Abych nebyl podezírán z genderové nevyváženosti, musím uznat, že být dobrým otcem je rovněž nelehké. Leč přece jen v naší tradiční rodině je role matky jako základu rodiny významnější, jejich svátek vnímáme jako poctu mateřství. Naše maminky si to jistě zaslouží. Jejich obětavost a laskavost se i po letech projevuje v té lepší části našich osobností.

Den matek se slaví v různé dny na mnoha místech po celém světě, v Československu se začal slavit v roce 1923 a jeho propagátorkou byla Alice Masaryková. Po druhé světové válce byl vědomě postupně zatlačován do pozadí oslavami Mezinárodního dne žen (slaveného vždy 8. března). Jeho různé podoby (a na pracovištích často nucené a ne příliš důstojné) máme my starší v paměti.

Po roce 1989 se připomínání Dne matek obnovilo. V dnešní době se senioři, a to zvláště ženy, většinou dožívají vyššího věku, bývají bystré a plny psychických sil. Jako moje jednadevadesátiletá maminka. Na druhé straně nejednou mnohé matky v dnešním uspěchaném světě jen v samotě čekají, až si jejich děti a vnoučata na ně vzpomenou a projeví svou lásku a vděk. Třeba jen návštěvou a kytičkou. Velmi šťastné jsou rodiny, kde vzájemné dobré vztahy a porozumění prolínají všemi generacemi. Mnohdy si stěžujeme na povrchnost našich dětí a vůbec dnešních mladých lidí. Ale to se jen vrací, co jsme do nich vložili. V dobrém i v tom nepovedeném.

Někdy i dobří lidé zapomínají. Přimlouvám se proto za připomenutí svátku matek, nic maminky tolik nepotěší jako projevy lásky jejich potomků.

Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina


Blogy