Slovo hejtmana

Při posledním setkání se starosty a zastupiteli měst a obcí Vysočiny jsem si znovu uvědomil, jak náročná a zodpovědná je jejich každodenní práce v té první linii řešení problémů a starostí našich občanů. Poslední volby potvrdily, jak výraznou podporu a důvěru pak opakovaně mají naši volení zástupci – ať ve velkých městech nebo i malých vesnicích. Každý z nás by ovšem měl být také zpětně aktivní, všímavý, dávat samosprávám relevantní zpětnou vazbu, ale ocenit i vše dobré, co pro obce svými rozhodnutími, která nejsou vždy jednoduchá, tito naši zástupci dělají. Nicméně bez svědomité přípravy, denní práce a jednání se nic nepodaří.

1-j-behounek-orezimg-0383.jpg
  • Vysočinský hejtman Jiří Běhounek ve svém pravidelném příspěvku vyzdvihuje každodenní práci starostů a zastupitelů měst a obcí na Vysočině. 
  • K tomu oceňuje, že v našem kraji dominuje spolupráce bez ohledu na politickou příslušnost. Tím pádem nejsme svědky vzájemných potyček, jak tomu je mnohde jinde.
  • Apeluje přitom na zvolené zástupce, aby Vysočina nadále zůstala dobrým místem pro život.

Při posledním setkání se starosty a zastupiteli měst a obcí Vysočiny jsem si znovu uvědomil, jak náročná a zodpovědná je jejich každodenní práce v té první linii řešení problémů a starostí našich občanů. Poslední volby potvrdily, jak výraznou podporu a důvěru pak opakovaně mají naši volení zástupci – ať ve velkých městech nebo i malých vesnicích. Každý z nás by ovšem měl být také zpětně aktivní, všímavý, dávat samosprávám relevantní zpětnou vazbu, ale ocenit i vše dobré, co pro obce svými rozhodnutími, která nejsou vždy jednoduchá, tito naši zástupci dělají. Nicméně bez svědomité přípravy, denní práce a jednání se nic nepodaří. Vysočina má obrovské štěstí, že jde celé roky evoluční cestou postupných činů všech zúčastněných jako celku a ne revolučními skoky plnými vzájemných potyček, jak tomu je mnohde jinde.

Už na začátku roku jsme byli nebo budeme v našem kraji svědky řady akcí, jež nám potvrzují sounáležitost a společné snahy ve prospěch rozvoje Vysočiny. Uvedu jen pár příkladů. Na veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně jsme se v lednu představili jako kraj mnoha přírodních krás a úžasných děl vytvořených v minulosti i v moderní době. V únoru budeme prezentovat svůj nadnárodní rozměr na Ozvěnách Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v Bruselu, pro celou republiku budeme opět jako každoročně inspirací při vyhlášení výsledků soutěže Bezpečná nemocnice.

V celostátní politice jsme svědky stálých rozepří, nesmiřitelnosti rozdílných názorů, bez vnímání postojů těch jiných. Přitom vím, že jednotliví politici z různých stran politického spektra jsou schopni v soukromí dát za pravdu i svým soupeřům. Ale na veřejnosti až zarputile bojují. I existující napětí ve společnosti by bylo jistě mírnější, kdyby politici šli příkladem a projevili něco vzájemného pochopení a porozumění. Vždyť na úrovni obcí a měst často vidíme, že to jde. Bez zášti, nepřátelství a nevraživosti. S pochopením potřeby celku – místa, města či regionu. A občané to oceňují, u nás na Vysočině to tak vnímám. Nabídněme tedy naši pracovitost, pohostinnost a zemitý přístup k životu a tvořme i nadále společně dobré místo pro život.

 Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

Blogy