Slovo hejtmana

O tom, že si bez počítačů dnes už nedovedeme náš život vůbec představit, nemusím asi nikoho přesvědčovat. Téměř každý z nás je používá ve svém zaměstnání, mnozí pro zábavu nebo pro získávání nových informací. E-Government – tak zní v celém světě používaný pojem pro využití různých nástrojů, metod a informačních a komunikačních technologií (ICT) s cílem zlepšit veřejné služby pro podniky a občany.

1-j-behounek-orez2.jpg
  • Vysočinský hejtman Jiří Běhounek se ve svém pravidelném příspěvku tentokrát zabývá otázkou informačních a komunikačních technologií a jejich využitím ve prospěch podniků a občanů. 
  • V případě e-Governmentu patří Kraj Vysočina ke špičce nejen v ČR. Dokladem je krajská síť ROWANet, technologické centrum kraje, které využívá nejen hejtmanství, ale také stát a v neposlední řadě je Vysočina zapojena do tří mezinárodních projektů zaměřených na elektronizaci zdravotnictví. 
  • A jelikož chce Vysočina zůstat lídrem tohoto progresivního odvětví, odletělo osm studentů z našeho kraje na konci minulého roku na Tchaj-wan. Vrátili se bohatší o znalosti, které se týkají autonomních vozidel, technologií podporující přežití při mimořádných událostech nebo maximální možné elektronizace péče o pacienty ve veřejných nemocnicích. 

O tom, že si bez počítačů dnes už nedovedeme náš život vůbec představit, nemusím asi nikoho přesvědčovat. Téměř každý z nás je používá ve svém zaměstnání, mnozí pro zábavu nebo pro získávání nových informací. E-Government – tak zní v celém světě používaný pojem pro využití různých nástrojů, metod a informačních a komunikačních technologií (ICT) s cílem zlepšit veřejné služby pro podniky a občany. V našem státě máme přibližně sedm stovek různorodých elektronických služeb a aplikací e-Governmentu. Z toho vyplývá, že prakticky všechny rezorty se elektronizaci věnují. Osobně mi chybí vzájemná provázanost systémů, která by pomohla zatraktivnit služby občanům ČR a umožnit jim rychlou a efektivní komunikaci s veřejnou správou. Spravedlivě ovšem musím ocenit snahu státu o stanovení vizí a priorit v e-Governmentu i práci týmu vládního zmocněnce pro informační technologie a digitalizaci. Stále se však nedaří realizaci plánů v oblasti IT včasně zapracovávat do legislativy státu.

V našem kraji úspěšně realizujeme projekt rozvoje elektronických služeb pro území Vysočiny financovaný mimo jiné z Integrovaného regionálního operačního programu v hodnotě více než 100 mil. Kč. Mezi již realizované výstupy projektu patří nové páteřní optické linky krajské sítě ROWANet do Humpolce, Telče a Velké Bíteše. Aktuálně běží dodávka dalšího vybavení Technologického centra kraje, což je hlavní serverová a hostingová platforma, kterou využívá kraj pro své organizace, pro města i obce, ale také pro stát (provozujeme systémy pro ministerstva vnitra a zdravotnictví). Hlavní aktivitou projektu je pak realizace šesti nových sdílených služeb pro příspěvkové organizace kraje.

Dalším výrazným krajským „digitalizačním“ projektem je vedení série tří mezinárodních projektů zaměřených na elektronizaci zdravotnictví, kde náš kraj zastupuje na evropském poli celou ČR. Jde o projekty vnitrostátní i mezinárodní výměny tzv. pacientského souhrnu (dat o pacientovi nutných pro urgentní péči), přeshraniční výměnu elektronického receptu a zapojení nově vznikajících systémů elektronické identity do zdravotnických systémů (např. náš elektronický občanský průkaz).

Naše zkušenosti i zkušenosti evropských partnerů ukazují, že pro elektronizaci veřejné správy má velký potenciál využití elektronické identity. Ta je v ČR dle mého názoru v podobě projektu NIA (národní identitní autority) a elektronického občanského průkazu dobře nastartována. Budeme se snažit na úrovni samosprávy podporovat další služby, které budou tyto nástroje využívat a zpřístupňovat tak veřejnosti další online služby v bezpečném prostředí. Zároveň pracujeme v rámci Asociace krajů ČR na konceptu využití elektronické identity pro úředníky a další pracovníky veřejného sektoru.

Vnímáme, že k využití počítačů v perspektivním pohledu mají blízko zástupci mladé generace. I proto osm kluků z Vysočiny odletělo koncem loňského roku na Tchaj-wan. Autonomní vozidla, jedna platební karta na téměř všechno, technologie podporující přežití při mimořádných událostech nebo maximální možná elektronizace péče o pacienty ve veřejných nemocnicích. To jsou témata, která zanechala hlubokou stopu mezi zážitky těchto osmi studentů a jednoho učitele ze čtyř krajských středních technických škol, kteří měli možnost v prosinci 2018 absolvovat už třetí ročník znalostní cesty na Tchaj-wan. I tentokrát jsme vybrali studenty s vynikajícími studijními výsledky a vážným zájmem o moderní technologie, dobrou angličtinou a chutí učit se nové věci. 

Těší mě obecné uznání, že ve využívání výpočetní techniky patří náš kraj mezi ty v Česku nejprogresívnější, což je zároveň příslibem pro jeho celkový rozvoj.

Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

Blogy