Slovo hejtmana

Běžně se dnes setkáváme s „chytrými“ telefony a zvláště u mladší generace je jejich vlastnictví a využívání docela samozřejmé. Obecně méně známé jsou pojmy jako „smart city“, neboli chytré město. Chytrá může být i obec, dům, auto, dokonce i kraj – smart region.

1-j-behounek-orez2.jpg
  • Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek ve svém pravidelném příspěvku skloňuje chytré technologie. 
  • Vyzdvihuje přitom fakt, že náš region patří dlouhodobě nejen v rámci České republiky ke špičce ve využívání informačních technologií. To se odráží v řadě technologických novinek v dopravě či investic do elektronických služeb ve zdravotnictví.
  • Vedle kladů, které přináší jejich využívání, nezapomíná zmiňovat také zápory, a to například v podobě kyberkriminality. 

Běžně se dnes setkáváme s „chytrými“ telefony a zvláště u mladší generace je jejich vlastnictví a využívání docela samozřejmé. Obecně méně známé jsou pojmy jako „smart city“, neboli chytré město. Chytrá může být i obec, dům, auto, dokonce i kraj – smart region.Pokrok v oblasti informačních technologií, online komunikace, nejrůznějších čidel a mobilních technologií v dnešní době skutečně umožňuje vybavit téměř vše nějakým elektronickým „rozumem“ a vzájemně propojit. Rozvoj těchto technologií s sebou ovšem přináší i nebezpečí kyberkriminality. Opakujeme proto upozornění zvláště na zneužívání dětí s „pomocí“ internetu, pořádáme semináře na toto téma. Rodiče by měli vědět, s kým a jak se děti stýkají nejen venku před domem, ale také právě prostřednictvím internetu.

Náš region patří dlouhodobě nejen v rámci České republiky ke špičce ve využívání informačních technologií. Snažíme se rozumně posouvat moderní technologie a tam, kde to dává smysl, je nasazovat. Učíme se stavět budovy, které díky chytrým řešením šetří energie a jsou vlídné ke svým uživatelům. Muzea vybavujeme sítěmi čidel pro zajištění správného prostředí pro uchování cenných sbírek. V rámci projektu Veřejná doprava Vysočiny připravujeme několik technologických novinek v dopravě, investujeme do elektronických služeb ve zdravotnictví. Bez předávání informací mezi sanitkami zdravotnické záchranné služby a nemocnicemi si naši zdravotníci kvalitní péči o pacienty už ani neumějí představit.

Všechny tyto moderní služby a zařízení mají své potřeby – stabilní napájení elektrickou energií, kvalitní datové připojení a hlavně kvalifikované odborníky, kteří s nimi pracují. Zde vidím nezastupitelnou roli státu a samospráv. Dlouhodobě se snažíme iniciovat řady změn v elektronizaci veřejné správy na státní úrovni, avšak těžkopádnost některých ministerstev nás dostává do situace, kdy řadu věcí tvoříme sami, tzv. zespodu. V oblasti vzdělávání intenzivně posilujeme technické obory a snažíme se je studentům zatraktivnit. Nebojíme se ani náročné a drahé výstavby liniových staveb – datových sítí, které se připravují mnoho let dopředu.Krajem budovaná optická síť ROWANet zajišťuje rychlé připojení menších měst a obcí, kromě kvalitního připojení k internetu je využita i řadou elektronických služeb státu. Než si ale pustíme všude na venkově internet a pomocí pár kliknutí zjistíme řadu potřebných informací, předchází tomu mnoho technicky a finančně náročných řešení, která musel někdo odpracovat. O moderních technologiích platí také to, co známe v jiných souvislostech ze starých lidových moudrostí. I internet je dobrým sluhou, ale špatným pánem. Nebojme se ho a učme se ho i v nových nečekaných postupech využívat. Ale současně vnímejme a sledujme i ta nebezpečí, která přináší.

Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

Blogy