Slovo hejtmana

  • Ve svém pravidelném příspěvku věnuje vysočinský hejtman Jiří Běhounek patřičnou pozornost seniorům. 
  • Skloňuje přitom podporu aktivního stárnutí, kdy náš kraj jde v mnohém příkladem. 
  • Vyzdvihuje také nemalé investice do rozšiřování kapacit domovů seniorů včetně jejich nových staveb. 

I díky kvalitní zdravotní péči stále mezi námi přibývá starých spoluobčanů – seniorů v pozdním věku. Důležitá je ovšem nejen délka, ale rovněž kvalita jejich života – zdravotní stav a také psychická kondice. Chceme v tom seniorům pomáhat. Zaměřujeme se na podporu aktivního stárnutí, rozvoj občanských kompetencí a vzdělávání. Prostřednictvím aktivit v Senior Pointech, které fungují ve všech okresních městech, se snažíme seniory zapojit do společenského života a předcházet jejich samotě a izolaci. Ve spolupráci s Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě realizujeme každoročně v pěti bývalých okresních městech Univerzitu třetího věku, během letních prázdnin mohou senioři z dvaceti menších obcí navštěvovat přednášky v rámci Letní školy seniorů. Myslíme i na příklady z dřívější doby. Vnímáme, jak fajn a výhodné prakticky i psychicky bylo a mnohde stále oboustranně je, když mohou děti vyrůstat s babičkami a dědečky. Dnes ovšem často bydlí každý jinde. Realizujeme proto aktivity a projekty zaměřené na mezigenerační soužití, senioři docházejí za dětmi do mateřských škol, rodiče s malými dětmi z Family Pointů navštěvují domovy pro seniory.

Často je problémem seniorů, že zůstanou sami v rozpadajících se starých domech. Klasická rodina nebývá pravidlem. Děti buď nejsou, nebo bydlí daleko. Proto se v oblasti pobytových sociálních služeb určených rodinám a seniorům zaměřujeme na neustálé zkvalitňování, modernizaci a rozšiřování kapacit. Seniorům jsme v loňském roce přinesli 221 nových lůžek v Havlíčkově Brodě, Pacově, Telči a Třebíči, v letošním roce bude zahájena výstavba nového domova pro seniory v Jihlavě se 138 lůžky. Kromě rozpočtovaných 138 mil. Kč na sociální služby v roce 2019 kraj přidal ještě dalších 45 mil. Kč ze své rezervy. Intenzivně pokračuje transformace ústavní péče pro osoby se zdravotním postižením. Na šesti místech v kraji byly zahájeny stavby komunitních domácností pro 70 klientů, v Třešti bylo dokončeno bydlení pro 12 klientů s denním stacionářem. Celkem bylo v transformaci v loňském roce proinvestováno 93 mil. Kč.

Úspěšně byl s podporou ve výši 18 mil. Kč rozvíjen projekt v oblasti paliativní péče, který umožňuje nevyléčitelně nemocným strávit závěr života v domácím prostředí mezi svými blízkými a s potřebnou péčí odborníků. Jako první kraj v republice jsme začali intenzivně řešit otázku sociálně zdravotního pomezí a dochází k postupnému propojování a ke zvyšování efektivity poskytování služeb v těchto dvou oblastech. Pro metodickou podporu při realizaci rodinných a seniorských aktivit na obecní úrovni je možné kontaktovat na krajském úřadě Oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb.

Pomoc úřadů a společnosti je ovšem jen jednou stránkou situace seniorů. Důležité je, aby jejich podzim života nebyl trápením v samotě a bolesti, ale obdobím i příjemným a užitečným. A současně rovněž jakousi odměnou za jejich celoživotní práci. Záleží také na obyčejných lidských rodinných a sousedských vztazích, jak se budou starší lidé v naší společnosti cítit. Tedy je to na nás všech, všichni na tom máme svůj díl odpovědnosti.

Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

Blogy