Slovo hejtmana

  • Hlavním tématem pravidelného sloupku vysočinského hejtmana Jiřího Běhounka je koronavirová pandemie. 
  • Přes těžkou zkoušku, kterou představuje plíživý nepřítel, vyzdvíhá solidaritu občanů a obětavou práci lidí v první linii. Slova uznání adresuje zdravotníkům, policistům, hasičům, armádě, pracovníkům v sociálních službách, v prodejnách a v nejrůznějších dalších oblastech včetně výroby.
  • Důležitá je také každodenní práce starostů a v neposlední řadě také plejády dobrovolníků. 

Píšu tato slova jako obvykle s určitým předstihem. Jindy ovšem vím nebo alespoň tuším, jak bude svět kolem mne vypadat za necelý měsíc. Tentokrát je to jinak. Ještě nikdy jsme nezažili takovou situaci. Všichni se díváme i do blízké budoucnosti s určitou nejistotou. Koronavirová pandemie nás zaskočila. Už mnohé bylo o tomto fenoménu současnosti řečeno a napsáno. Přesto bych rád připomněl některé podstatné věci.

Prastará lidská zkušenost říká, že všechno zlé přináší i pozitivní momenty. Velmi mne potěšila solidarita našich občanů a jejich většinou disciplinovaný přístup k dodržování potřebných opatření vlády. Rovněž obětavá práce všech, kteří nemohou zůstávat v domácí karanténě, ale musí i dnes vykovávat svou důležitou práci. Zdravotníci, policisté, hasiči, armáda,pracovníci v sociálních službách, v prodejnách a v nejrůznějších dalších oblastech včetně výroby. Profese, které nemohou své činnosti omezit nebo vykonávat z domu,zabezpečují obětavě běžný chod naší společnosti. Mnozí přitom tak činí nehledě na to, že přitom riskují své vlastní zdraví. Pomáhat si navzájem v těžké situaci je právě to nejcennější na lidské sounáležitosti.První dny domácích karantén to vypadalo, že jaro prosedíme doma u televizí, ale během pár dnů si většina z nás uvědomila, že na to je teď nejméně vhodná doba. Naopak, je potřeba pomoci a alespoň co já mám zkušenost ze svého okolí– každý dělá, co umí a co může. Starostové okamžitě zareagovali a začali pomáhat občanům ve svých obcích. V mnohých z nich na Vysočině funguje koordinované dobrovolnictví, starostové se starají především o ty nejohroženější, seniory, ale ne jenom o ně.

Přes všechny dílčí nedokonalosti se také ukázala kvalita fungování našeho zdravotnictví, i celé společnosti. Rád bych poděkoval všem, kteří se zapojili do práce pro své spoluobčany – ať v rámci své profese nebo dobrovolnictví. Dnes ještě nevím, jak bude šíření nákazy pokračovat a co vše nás čeká. Musíme počítat s určitým nepohodlím, omezením věcí, které byly běžnou součástí našich životů. Ale věřím, že dokážeme tuto nestandardní situaci zvládnout a vyjdeme z ní silnější a s novými znalostmi, dovednostmi a poznáním, že na to nejsme sami.

Přeji vám do dalšího období hodně sil, pevné zdraví a stále více pozitivních zážitků i v této celosvětově složité době.

Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

Blogy