Tomáš Škaryd: Chotěboř je krásné město s perspektivní budoucností

V říjnu letošního roku se po čtyřech letech uskuteční komunální volby a veřejnost bude mít opět možnost zvolit si své zástupce do městských a obecních zastupitelstev. V Chotěboři jsou představitelé ČSSD ve vedení města od roku 2002 a za uplynulých několik let dokázali, že umí zodpovědně spravovat společný majetek a rozvíjet město i jeho místní části ke spokojenosti občanů.

11-t-skaryd-img-0359.jpg
  • Jak se žije v Chotěboři? Na tuto otázku dává odpověď starosta města Tomáš Škaryd. 
  • Ve svém příspěvku vyzdvihuje zdravé hospodaření, rozvoj sociálních služeb či školství. 
  • Neméně důležitá je také otevřenost města.

V říjnu letošního roku se po čtyřech letech uskuteční komunální volby a veřejnost bude mít opět možnost  zvolit si své zástupce do městských a obecních zastupitelstev. V Chotěboři jsou představitelé ČSSD ve vedení města od roku 2002 a za uplynulých několik let dokázali, že umí zodpovědně spravovat společný majetek a rozvíjet město i jeho místní části ke spokojenosti občanů.

V současné době je Chotěboř finančně zdravé město bez jakéhokoliv zadlužení. Město zřizuje kvalitní školská zařízení pro předškolní, zájmové, umělecké a základní vzdělávání. Jsou zajišťovány sociální služby pro seniory pečovatelskou službou a provozována kulturní organizace CEKUS. Významně podporujeme sportovní kluby, zájmové spolky a další organizace poskytující služby pro naše obyvatele. Aktivně komunikujeme s Krajem Vysočina o rozvoji středního vzdělávání v našem městě a připravujeme společné projekty v dopravní infrastruktuře. Vážíme si podnikatelů a firem, kterým se snažíme v rámci možností poskytovat podporu. Systematicky řešíme problémy ve všech oblastech, které je potřeba zlepšovat. Snažíme se neopomíjet žádnou oblast a důsledně dbáme na komplexní rozvoj města a jeho místních částí. Jsme si vědomi, že je stále co zlepšovat, vždyť každý máme jiné potřeby a priority, co je pro jednoho nevýznamné je pro druhého důležité.

Uvědomujeme si, že pro spokojenost našich obyvatel je důležitá i dobrá společenská atmosféra a podpora sounáležitosti ke svému městu. Otevřeně komunikujeme se všemi politickými subjekty a společně řešíme rozvojové aktivity či vzniklé problémy. Pravidelně informujeme o dění v našem městě a reagujeme na všechny podněty. Vážíme si spoluobčanů, kteří svojí činností přispívají k rozvoji města v různých oblastech a podporujeme jejich tvůrčí potenciál. I tyto nehmotné hodnoty jsou pro nás velkou prioritou a budeme je nadále rozvíjet.

Kandidáti České strany sociálně demokratické jsou osobnostmi, které mají za sebou řadu zkušeností a úspěchů ve svých profesích. Jsou to pracovití a slušní lidé, kteří budou město a jeho obyvatele zodpovědně zastupovat a důstojně reprezentovat.

Vše podstatné můžete sledovat také nawww.cssdchotebor.cz a facebookovém profilu Jdeme po oranžové.

Ing. Tomáš Škaryd, starosta města a lídr kandidátky ČSSD                                           

 

 

Blogy