V kraji koalice funguje

Máme za sebou rok fungování nového složení rady Kraje Vysočina. Čtyři strany, které se dohodly po volbách na vedení kraje, mají mnohdy rozdílné pohledy na řízení resortů a služeb. O to více je potřeba ocenit pracovní a přátelskou atmosféru při jednáních rady kraje. Kraj Vysočina stále patří mezi kraje nejméně zadlužené s potřebným objemem financí na investice nebo na spolufinancování evropských projektů. Máme schválený rozpočet na rok 2018 a je dobrý předpoklad, že se dokážeme shodnout i v následujícím období na důležitých investicích v kraji.

6-v-novotny-top-img-0308.jpg

 

  • Rok fungování nového složení rady Kraje Vysočina.
  • Kraj Vysočina patří mezi nejméně zadlužené kraje. 

Máme za sebou rok fungování nového složení rady Kraje Vysočina. Čtyři strany, které se dohodly po volbách na vedení kraje, mají mnohdy rozdílné pohledy na řízení resortů a služeb. O to více je potřeba ocenit pracovní a přátelskou atmosféru při jednáních rady kraje. Kraj Vysočina stále patří mezi kraje nejméně zadlužené s potřebným objemem financí na investice nebo na spolufinancování evropských projektů. Máme schválený rozpočet na rok 2018 a je dobrý předpoklad, že se dokážeme shodnout i v následujícím období na důležitých investicích v kraji. Za tuto věcnou, komunikativní a spolupracující atmosféru jsem velmi rád. Jako předseda klubu ČSSD bych chtěl poděkovat za spolupráci i opozičním zastupitelům. Jsou velmi kritičtí a rázní. Ale když mohu posoudit některá jiná jednání krajských zastupitelstev, jsou zároveň korektní a vstřícní. Jsem členem našeho zastupitelstva již mnoho let a přál bych si, aby Kraj Vysočina měl stále takovou dobrou atmosféru pro jednání a rozhodování.

Blogy