V pelhřimovské nemocnici používají nový tomograf

Radiodiagnostické oddělení Nemocnice Pelhřimov získalo nového, vysoce moderního pomocníka pro diagnostiku. Je jím počítačový tomograf Philips Ingenuity Elite 128 v hodnotě 17 milionů korun. Přístroj byl zakoupen díky finančním prostředkům z Evropských strukturálních a investičních fondů, které nemocnice získala na projekt Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky

kraj-20vysocina.jpg
  • Kraj Vysočina pokračuje v modernizaci krajských nemocnic. 
  • Do Nemocnice Pelhřimov byl pořízen tomograf, který pomůže mnoha pacientům.
  • Nový přístroj v hodnotě 17 milionů korun byl zakoupen díky prostředkům z Evropských strukturálních a investičních fondů. 

 Radiodiagnostické oddělení Nemocnice Pelhřimov získalo nového, vysoce moderního pomocníka pro diagnostiku. Je jím počítačový tomograf Philips Ingenuity Elite 128 v hodnotě 17 milionů korun. Přístroj byl zakoupen díky finančním prostředkům z Evropských strukturálních a investičních fondů, které nemocnice získala na projekt Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky. Přístroj, který byl uveden oficiálně do provozu za účasti hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka a jeho náměstků Josefa Pavlíka a Vladimíra Novotného v pátek 21. července, patří totiž k nejmodernějším CT systémům a přináší zdravotníkům i pacientům mnoho výhod. „Je až s podivem, že původní CT systém pořízený v roce 2005 až do letoška vydržel v provozu. Jsem velice rád, že se podařilo zakoupit nový, kvalitní a velmi výkonný CT systém Philips. Pro pacienty znamená kratší i šetrnější vyšetření a pro obsluhující personál kvalitněji zobrazené výstupy. Děkuji všem, kdož prokázali obrovskou míru trpělivosti a společnými silami se podařilo CT systém pořídit a uvést do provozu. Ať potřebným dobře slouží a zaměstnancům přináší radost z práce,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Počítačová tomografie umožňující zobrazení vnitřních orgánů pacientů se používá při odhalování jak akutních, tak chronických onemocnění různých druhů. Technologie dává ošetřujícímu personálu informace o zkoumané oblasti, přičemž klíčovou podmínkou pro úspěšnou diagnostiku a následnou léčbu je tedy přesnost, kvalita a dobrá čitelnost pořízených obrazů. Nový přístroj umožňuje absolvovat toto vyšetření šetrnou a účinnou cestou – při vysoké kvalitě obrazu bez vysokých dávek ozáření /dávka ozáření se minimalizuje/. „Nový počítačový tomograf Philips je špičkový a osvědčený CT systém. Tento přístroj plně odpovídá našim požadavkům a umožňuje nám zvýšit kvalitu léčebné péče,“ říká ředitel nemocnice Jan Mlčák.

V rámci projektu Modernizace přístrojové techniky pořídí nemocnice v průběhu roku 2017 a 2018 v celkové hodnotě 93 milionů. Novými přístroji budou vybavena také oddělení ARO, interní a chirurgická JIP, Centrální operační sály a centrální sterilizace, Gastroenterologická ambulance, novorozenecké oddělení, rehabilitace a další.       

   

Blogy