Velký úspěch! Do projektu společnosti IBM se zapojí partneři z Vysočiny

Společnost BOSCH Diesel Jihlava, Vysoká škola polytechnická Jihlava, Kraj Vysočina včetně Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava budou už od začátku nového školního roku partnery společnosti IBM v projektu P-Tech.

behounek_4.jpg
  • Na Vysočině se uskuteční jedinečný projekt v rámci střední a východní Evropy. Takový je výsledek letošního Technického fóra Kraje Vysočina. 
  • Díky němu dojde k propojení firemního a vysokoškolského prostředí a umožní mladým lidem rozvíjet jejich schopnosti nejen technické, ale i z oblasti IT.
  • Pilotně bude projekt nasazen na jihlavské průmyslové, technické a automobilové škole, v dalších letech bude program rozšířen až na osm dalších středních vysočinských krajských škol.

Společnost BOSCH Diesel Jihlava, Vysoká škola polytechnická Jihlava, Kraj Vysočina včetně Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava budou už od začátku nového školního roku partnery společnosti IBM v projektu P-Tech. Projektu, který má důsledně umožnit propojení firemního a vysokoškolského prostředí, dává mladým lidem možnost rozvíjet jejich schopnosti nejen technické, ale i z oblasti IT. Pilotně bude projekt nasazen na jihlavské průmyslové, technické a automobilové škole, v dalších letech bude program rozšířen až na osm dalších středních vysočinských krajských škol.

Základem programu je pomoci absolventům středních škol absolvovat profesní přípravu, poskytnout poradenství, ušít praxe na míru a nasměrovat je ke studiu správného oboru na vysoké škole. Školy v rámci projektu mapují dovednosti, které potřebují zaměstnavatelé zanést do učebních osnov. Žáci, kteří během studia projdou P-Techem  po ukončení studia vstupují plně připraveni do pracovního procesu na pozice, ve kterých využijí získané dovednosti.

Memorandum mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Svazem průmyslu a dopravy a Krajem Vysočina o spolupráci v oblasti vzdělávacího programu Cesta k technologiím (P-TECH) slavnostně podepsali ministr Robert Plaga, viceprezidentka Milena Jabůrková a hejtman Jiří Běhounek. "Pro Svaz průmyslu je příprava žáků na využívání nových technologií naprostou prioritou. Spolu s tvořivostí, kritickým myšlením a podnikavostí je to základ nejen úspěšné osobní kariéry, ale také podmínka ekonomického úspěchu našeho hospodářství. Jsme hrdí na to, že první P-techová škola v celé střední a východní Evropě bude v České republice a na Vysočině,” komentuje Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR. 

Vedení společnosti IBM se rozhodlo projekt nabídnout ve střední a východní Evropě partnerům v Kraji Vysočina. Důvodem je pozice Kraje Vysočina jako leadera veřejné správy ve využívání technologií, dále jeho prověřená a intenzivní spolupráce s partnery v komerční sféře, originální přistup k oblasti vzdělávání – velmi zodpovědný, inovativní, aplikovaný a přijímaný s nadšením. Pro odstartování projektu byla dnes podepsána klíčová Dohoda o spolupráci při rozvoji a podpoře programu Cesta k technologiím (P-TECH) mezi společností IBM, Krajem Vysočina, Střední průmyslovou, technickou a automobilní školou Jihlava a společností BOSCH Diesel Jihlava a Vysokou školou polytechnickou Jihlava. „O větší zapojení mladých lidí do výuky usilujeme dlouhodobě, a proto podporujeme aktivizující metody a přímou spolupráci s firmami. Nabídka IBM v programu P-Tech plně do této koncepce zapadá. Jsme hrdí na to, že figurujeme mezi prvními partnery tohoto projektu v zemích střední a východní Evropy,“ říká Jana Fialová, radní  Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu.

„Všichni partneři Dohody o spolupráci na projektu P-TECH jsou připraveni projekt maximálně využívat. Vybráni byli partneři, kteří mají obrovský potenciál pro přípravu mladé generace pro moderní  průmysl,“ doplňuje hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Program Technického fóra Kraje Vysočina 2019 byl v letošním roce zaměřen opět na sdílení novinek, zkušeností a inovací. Technické fórum Kraje Vysočina 2020 se bude konat opět ve Valči na Vysočině, termín byl stanoven na 11. 6. 2020.

 

Blogy