Vysočina zůstane bezpečným místem pro život

Jde o jedno ze základních přání. Lidé na Vysočině chtějí žít v bezpečí. Doposud tomu tak bylo a my toto přání budeme nadále naplňovat. Vysočina je klidným a bezpečným krajem, ve kterém žijí pracovití a slušní lidé a kterému se vyhýbají velké problémy.

•Děláme vše proto, aby Vysočina zůstala krajem, jemuž se vyhýbají extrémy a který je dobrým místem pro život. 

• Nízkou míru kriminality nám může závidět zbytek republiky a je třeba, aby tomu bylo i nadále. 

• Půjde to ve chvíli, kdy budeme mít jistotu, že se nebudou měnit staré pořádky. 

• ČSSD jako jediná strana přináší jistoty v nejisté době. 

Jde o jedno ze základních přání. Lidé na Vysočině chtějí žít v bezpečí. Doposud tomu tak bylo a my toto přání budeme nadále naplňovat. Vysočina je klidným a bezpečným krajem, ve kterém žijí pracovití a slušní lidé a kterému se vyhýbají velké problémy. „Nemáme tu nebezpečné oblasti, nedochází k vyhroceným konfliktům a umíme na případné problémy reagovat. Lidé mají v naší práci záruku, že věci dříve samozřejmé se nebudou měnit,“ říká hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.  Nemusíme se tak strachovat o to, co přijde zítra. Nejistota není na pořadu dne. Žijeme tu pospolu a šťastně. „Je to dáno lidmi, pro něž je Vysočina domovem, a kteří tyto úspěchy tvoří. Rada i Zastupitelstvo Kraje Vysočina se všemi politickými stranami činí vše proto, aby se kraji extrémy vyhýbaly,“ doplňuje hejtman Běhounek. Opřít se můžeme o dobrou práci policie, díky jejímu nasazení tu rok od roku klesá počet spáchaných trestných činů. Zatímco loni vyšetřovali policisté 8880 těchto činů, v roce 2014 jich bylo 8 107. Nízkou míru kriminality nám může závidět zbytek republiky.  Vyzdvihnout je ale třeba fungování celého integrovaného záchranného systému, kam se řadí také hasiči a zdravotníci. Všechny složky pravidelně cvičí a připravují se na nečekané situace. Víme, jak zakročit v případě výpadku elektřiny, povodní či hromadné nehody. Všechny tyto věci jsou bolestivé a je třeba na ně okamžitě reagovat. To umíme a naše složky integrovaného záchranného systému jsou v tom velmi dobré. Dbáme na to, aby Vysočina byla vždy připravena a zároveň se obyvatelům žilo s minimem potíží. 

Blogy