Výzva hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka veřejnosti

  • Když není úplně hej, je potřeba zakročit.
  • Ve správný čas vyzývá vysočinský hejtman Jiří Běhounek veřejnost, aby dodržovala nutná opatření, která souvisí s bojem s koronavirovou nákazou. 
  • Zároveň všechny ubezpečuje, že ve střehu je krajský krizový štáb, který vede. 

Na základě pravidelných informací, které mi poskytuje vedení Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě upozorňuji spoluobčany i touto cestou na mírně se zhoršující epidemiologickou situaci v našem regionu a s tím související narůst počtu spoluobčanů pozitivních na COVID-19. Apeluji na všechny obyvatele i návštěvníky Vysočiny, aby důsledně a uvědoměle dodržovali všechna hygienickou stanicí nařízená nebo doporučená opatření – nošení roušek, důslednou dezinfekci rukou, udržování dostatečné vzdálenosti v obchodech nebo na zastávkách, minimalizovali  shromažďování v uzavřených objektech apod. Pokud se nám společně bude dařit držet čísla pozitivně testovaných díky odpovědnému chování v rozumných mantinelech, je pravděpodobné, že krajská hygienická stanice nebude muset vyhlašovat nová nebo rozšiřovat platnost již nařízených mimořádných opatření. Pracovní skupina COVID krajského krizového štábu pravidelně vyhodnocuje všechna aktuální data. Za všechny její členy bych byl velice rád, aby opatření na Vysočině zůstala povětšinou v režimu dobrovolně dodržovaných opatření.

S díky za pochopení

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

Blogy