Začíná modernizace hlavního silničního tahu z Jihlavy na Pelhřimov

Kraj Vysočina zahajuje modernizaci silnice II/602 na výjezdu z Jihlavy ve směru na Pelhřimov. Čtyřkilometrový úsek krajské páteřní komunikace je dle diagnostického posouzení v nevyhovujícím stavu. Vykazuje řadu závad, které je třeba pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu i vzhledem k výraznému dopravnímu zatížení řešit kompletní rekonstrukcí.

silnice_1.jpg
  • Kraj Vysočina pokračuje v opravě páteřních komunikací. 
  • Další úsek bude rekonstruován na cestě mezi Jihlavou a Pelhřimovem. 
  • Náklady na opravu okolo Dvorců si vyžádají téměř 67 milionů, přičemž hejtmanství požádalo o finanční podporu z Integrovaného regionálního operačního programu.

Kraj Vysočina zahajuje modernizaci silnice II/602 na výjezdu z Jihlavy ve směru na Pelhřimov. Čtyřkilometrový úsek krajské páteřní komunikace je dle diagnostického posouzení v nevyhovujícím stavu. Vykazuje řadu závad, které je třeba pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu i vzhledem k výraznému dopravnímu zatížení řešit kompletní rekonstrukcí.

Od 10. července budou probíhat stavební práce související s odvodněním komunikace, tedy pročištění příkopů a propustků. Následně (předpoklad – konec července) bude rekonstrukce vozovkových vrstev provedena po polovinách za částečného dopravního omezení (světelná signalizace), každá polovina ve třech etapách z důvodu organizace plynulého provozu. Pouze při pokládce vrchní asfaltové vrstvy budou jednotlivé části úseku silnice II/602 vždy na víkend uzavřeny pro veškerý provoz. Termíny krátkodobých úplných uzavírek s vedením objízdných tras budou upřesněny později. Kompletní zprovoznění celého úseku se předpokládá do konce října letošního roku.

Modernizovaný úsek je součástí širšího konceptu postupné přestavby celého silničního tahu mezi Jihlavou a Pelhřimovem. Projekt II/602 Jihlava – Dvorce navazuje na již dokončené úseky této trasy:

  • II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 3. stavba (úsek u Strměch, Vyskytné a Dušejova; realizace 2010 – 2011);
  • II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 6. stavba (úsek u Opatova, Hubenova a Dvorců; realizace 2013 – 2014);
  • II/602 Olešná – průtah (realizace 2016);

Ve fázi projektové přípravy jsou i další plánované úseky na této vytížené komunikaci.

Na projekt II/602 Jihlava – Dvorce s celkovým rozpočtem téměř 67 mil. Kč kraj požádal o finanční podporu z Integrovaného regionálního operačního programu.

 

Blogy