Zdeněk Ryšavý: V Okříškách nebudujeme „pomníky“, ale potřebné věci pro občany

Na přelomu května a června se vedení městyse Okříšky setkalo s občany. Ze setkání jsme si odnesli řadu podnětných připomínek, několik dobrých nápadů a nechyběla ani kritická slova. Ta byla někdy oprávněná, někdy méně, což jsme se pokusili vysvětlit, v jednom případě nás zamrzela. Dozvěděli jsme se, že se v Okříškách za poslední roky nic pořádného neudělalo a rekonstrukcí zdejšího kulturního domu si stavíme pomník. Myslím si, že tzv. „pomníky“ vypadají poněkud jinak – drahé, předimenzované, často nepotřebné i nefunkční. To se ale o kulturním domu říct nedá.

18-z-rysavy-img-0038.jpg
  • Jak se žije v Okříškách? Na tuto otázku dává odpověď starosta městyse Zdeněk Ryšavý. 
  • Ve svém příspěvku vyzdvihuje četné investice, kdy se v Okříškách za uplynulých 8 let proinvestovalo téměř 140 milionů korun. 
  • Za pozornost stojí i fakt, že městys zdravě hospodaří a netrápí jej žádné dluhy. 

Na přelomu května a června se vedení městyse Okříšky setkalo s občany. Ze setkání jsme si odnesli řadu podnětných připomínek, několik dobrých nápadů a nechyběla ani kritická slova. Ta byla někdy oprávněná, někdy méně, což jsme se pokusili vysvětlit, v jednom případě nás zamrzela. Dozvěděli jsme se, že se v Okříškách za poslední roky nic pořádného neudělalo a rekonstrukcí zdejšího kulturního domu si stavíme pomník. Myslím si, že tzv. „pomníky“ vypadají poněkud jinak – drahé, předimenzované, často nepotřebné i nefunkční. To se ale o kulturním domu říct nedá. Aby byly náklady nižší, velký sál pouze rekonstruujeme a nestavíme nový. Stavba roste za pomoci pracovníků Technických služeb a brigádníků. Díky tomu vybudujeme v Okříškách moderní kulturní stánek, který zde dlouhá desetiletí chyběl. Zohledňujeme přitom rozumnou cenu investice a nízké provozní náklady pro budoucí uživatele, kteří se již hlásí. Kulturní dům ještě není dokončený a už registrujeme několik žádostí o pronájem na rodinné oslavy, svatby či narozeniny. Věříme, že malý sál využijí také velké firmy v regionu, zájem o uspořádání akce má i Kraj Vysočina a určitě přibydou další organizace. Ve zrekonstruovaných prostorách budou organizovat plesy a zábavy místní spolky, útočiště zde najdou akce komise společenského života. Nepochybuji o tom, že kulturní dům najde využití a v žádném případě se nestane zbytečným „památníkem“.

Tvrzení, že se v Okříškách za posledních osm let, kdy jsem ve funkci starosty, vlastně nic neudělalo, nezaznělo jen na zmíněném setkání. Občas se dá zaslechnout také v některých místních podnicích. Že opak je pravdou, jasně dokazují čísla. Za uplynulých osm let jsme v Okříškách proinvestovali téměř 140 milionů korun, z toho 47 milionů jsme získali na dotacích. Tím pádem opravujeme komunikace, rekonstruujeme veřejné prostory včetně dětských hřišť, zateplujeme, stavíme nová parkoviště a sportoviště, řádně spravujeme bytové domy, modernizujeme mateřskou a základní školu, pořizujeme novou techniku pro hasiče. K tomu je třeba připočítat spoustou drobných oprav, pravidelnou údržbu komunikací a nemovitostí či zeleně a nezapomínáme také na nezbytné plánování dalších investičních akcí. Opravdu chce někdo seriózně tvrdit, že se v Okříškách nic nedělá?

Nejde přitom o bezhlavé rozhazování. Když jsme v roce 2010 přebírali vedení městyse, měl na běžném účtu 7 157 000 Kč, hodnota majetku činila 316 789 828 Kč a nesplacené úvěry byly ve výši 15 999 000 Kč. Jak hospodaří městys nyní? Na konci června měli Okříšky na běžném účtu 29 150 664 Kč, hodnota majetku dosáhla 425 005 640Kč a dluhy nebyly žádné.

 

 

 

Blogy