Kraj Vysočina i nadále podporuje profesionální i dobrovolné hasiče

Zastupitelstvo kraje odsouhlasilo poskytnutí dotace profesionálním hasičům ve výši 6 miliónů korun. Jedná se o podporu

zvýšení akceschopnosti HZS Kraje Vysočina a také na potřebnou obnovu a rekonstrukci objektů v roce 2023.

Zároveň Kraj Vysočina schválil v rozpočtu pro rok 2023 nejvyšší částku pro podporu dobrovolných hasičů.

Je to téměř 36 miliónů korun. Na dopravní automobily, požární zbrojnice a cisternové automobilové stříkačky.

Vladimír Novotný – náměstek hejtmana

Martin Hyský – předseda Výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21

Blogy