Rada Kraje Vysočina k situaci v krajských nemocnicích.

Rada Kraje Vysočina si je vědoma mnoha personálních problémů v nemocnicích, ale i v terénu. Přestože primární péči kraj jen velmi těžko ovlivňuje, tak první na koho se občané s těmito problémy obrací, jsou obce, města a kraj. Proto se dlouhodobě snažíme motivovat zdravotníky a přispět k personální stabilizaci ve zdravotnictví.

1) Stipendijní program Kraje Vysočina pro mediky

motivační stipendia poskytovaná studentům šestiletého magisterského programu Všeobecné lékařství (studijní obor Všeobecné lékařství).

Stipendia jsou určena pro studenty třetích a vyšších ročníků lékařských fakult. Stipendium je stanoveno ve výši 80 tisíc korun pro akademický rok.

https://www.kr-vysocina.cz/stipendijni-program-kraje-vysocina-pro-mediky/ds-303670/p1=88283

2) Stipendijní program Kraje Vysočina pro nelékaře

motivační stipendia poskytovaná studentům studujícím programy, určené k získání odborné způsobilosti nelékařského zdravotnického pracovníka.

Stipendium je stanoveno ve výši 50 000,– Kč na školní/akademický rok.

https://www.kr-vysocina.cz/stipendijni-program-kraje-vysocina-pro-nbsp-nelekare/ds-303907/p1=93285

3) Stipendijní program Kraje Vysočina pro zubní lékaře

motivační stipendia poskytovaná studentům pětiletého magisterského programu Praktické zubní lékařství.

Stipendia jsou určena pro studenty třetích a vyšších ročníků lékařských fakult.

Stipendium je stanoveno ve výši 80 tisíc korun pro akademický rok.

https://www.kr-vysocina.cz/stipendijni-program-kraje-vysocina-pro-zubni-lekare/ds-305021/archiv=0&p1=118160

4) Stipendijní program Kraje Vysočina pro pediatry a nově od 1. 1. 2023 pro všeobecné praktické lékaře

motivační stipendia poskytovaná studentům, kteří úspěšně ukončili nejméně čtvrtý ročník studia šestiletého magisterského programu Všeobecné lékařství (studijní obor Všeobecné lékařství. O stipendia tedy můžou žádat již studenti, kteří úspěšně ukončili nejméně pátý ročník lékařské fakulty.   

Stipendium je stanoveno ve výši 100 tisíc korun pro akademický rok.

https://www.kr-vysocina.cz/podpora-specializacniho-vzdelavani-praktiku/ds-305023/p1=122376

5) Náborové příspěvky ke stabilizaci lidských zdrojů, a to jak lékařského, tak i nelékařského personálu, v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina a Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci

Lékařům L1 ve výši 100 000 Kč, lékařům L2 ve výši 300 000 Kč a lékařům L3 ve výši 500 000 Kč, při pracovním úvazku 0,6 – 1,0. Podmínkou poskytnutí příspěvku je uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku zaměstnanci se závazkem setrvat v pracovním poměru u zaměstnavatele po dobu minimálně 4 let.

Nelékařským zdravotnickým pracovníkům činí náborový příspěvek od 60 000 Kč do          150 000 Kč (podle vzdělání), při pracovním úvazku 0,6 – 1,0. Podmínkou poskytnutí příspěvku je uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku zaměstnanci se závazkem setrvat v pracovním poměru u zaměstnavatele po dobu minimálně 3 let.

6) Podpora specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů

na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů ze dne       10. 12. 2019 je stanoven závazný postup Kraje Vysočina při poskytování finančních prostředků jako nástroje motivace pro účast ve specializačním vzdělávání ve zmíněných oborech.

Výše podpory pro žadatele/školence – 7 300 Kč/měsíčně.

Výše podpory pro akreditované zařízení/školitele – 5 000 Kč/měsíčně.

https://www.kr-vysocina.cz/podpora-specializacniho-vzdelavani-praktiku/ds-305023/p1=118297

7) Program Fondu Vysočina na podporu zajištění stomatologické péče a nově od roku 2023 zajištění pediatrické péče 

Žadatelem je obec nebo svazek obcí. Max. výše podpory je 300 000 Kč při 50% spoluúčasti žadatele. Výše podpory se odvíjí podle počtu obyvatel žadatele.

https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02894?kat=3&s=vse

Vladimír Novotný náměstek hejtmana Kraje Vysočina

Martin Hyský  předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostredí a MA 2

 

 

Blogy